best online essay service leopard man response essay essay about myself sample for it interview research paper about dota pdf how to write an acknowledgement for a dissertation sample essay structure for esl students

Förening

TiP Muay Thai Logo

TiP Muay Thais vision:

”THAIBOXNING FÖR ALLA”

 

Föreningen arbetar efter Riksidrottsförbundets värdegrund:

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Läs mer om vad idrotten vill

Svensk idrottsrörelses vision är att göra svensk idrott till världens bästa. För alla på alla nivåer. Läs mer om visionen och verksamhetsidén på idrottens servicesajt svenskidrott.se

Visions- och värdegrundsjobb på SISU Idrottsutbildarnas webb

 

TiP arbetar också efter Fryshusets Värdegrund genom projekt Frysbox:

Fryshusets värdegrund:

”Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft”

 

”Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder ”

 

”Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund”

 

”Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen”

 

 
Share.