Barn & Junior

Isa och Anna ansvarar för TiP:s Barn & Juniorgrupper. Tillsammans har de över tio års erfarenhet som instruktörer inom Thaiboxning för både barn och vuxna. Båda två tävlar aktivt och coachar TiPs diplomfighters. Till sin hjälp har de Mylan, Lova och Axel som alla tre är tävlande för klubben.

TiP:s Barn & Junior-träningar är för barn i åldrarna 6 – 13 år. De två träningsgrupperna är indelade efter nivå då vår erfarenhet är att detta hjälper alla få den träning de behöver oavsett ålder och mål med träningen.

Utrustning: Det krävs ingen egen utrustning förutom träningskläder (ej skor) och vattenflaska för att träna i våra Barn & Juniorgrupper. Tränar barnet mycket så kan egna handskar vara att föredra av hygienskäl.

Kontakt: Barnjunior@tipmuaythai.se

 

Nybörjare Barn & Junior (Grupp 1):

Onsdagar: 16.15 – 17.00 Lördagar 10.00 – 11.00

I Grupp 1 fokuseras träningen mycket på grundövningar som ställning och enkla slag- och sparkkombinationer. Vi kombinerar thaiboxning med lek som utvecklar motorik och balans. Under terminens gång börjar vi med enkla teknikövningar mot varandra som är anpassade efter gruppens nivå. Här är det vanligast att man som ny börjar och tränar några terminer innan man går vidare.

Fortsättning Barn & Junior (Grupp 2):

Tisdagar: 16.15 – 17.00 Lördag 11.00 – 12.00

I Grupp 2 förutsätts det att barnet har grunderna och klarar av enklare kombinationer utan noggrannare instruktioner. Träningen fokuseras mer på avancerade tekniker inom thaiboxning. Stor del av passet utövas med övningar mot varandra och under terminens gång introducerar vi lättare sparring.

Avancerad Barn & Junior:

Fredagar: 16.00 – 17.00

Passet hålls tillsammans med Frysbox tävlingsgrupp och är en extra träning i veckan utöver de vanliga träningarna. I den Avancerade gruppen är det ett krav att barnet ska kunna sparras fritt. De ska ha en vilja att tränare hårdare och har gått eller kommer snart gå en diplommatch. Vi lägger större vikt på att barnet lyssnar på tränarna och är disciplinerad, både här och och i sin vanliga grupp.

Share.